سخنرانی حاج محمد عبدی درباره دعای مادر

یک روایتی بسیار جالب از حاج محمد عبدی درباره دعای مادر یک روایتی در زمان حضرت موسی (ع) که از خدا پرسید همنشین من در بهشت کیه؟ و خدا بهش گفت یک فردی هست که کارش قصابی هست بقیه این داستان را در ویدیو مشاهده کنید بسیار زیبا و موثر